صنعتي تجهیزات

welding machine

ویلډینګ ماشین

frequency converter

د فریکونسي بدلونکي

power supply

برښنا ترتیبونکی

network switch

جال اړول

network base station

د جال بیس سټیشن

case heat dissipation

د تودوخې تحلیل

Virtual money miner

واقعی پیسی کیندونکی

Bitcoin Miner

د Bitcoin ماین

Bitcoin Miner2

د Bitcoin ماین